سرورمجازی ssd ایران

1GB
 • رم 1گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هاردssd 25گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
2GB
 • رم 2گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هاردssd 30گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
3GB
 • رم 3گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هاردssd 35گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
4GB
 • رم 4گیگابایت
 • پردازنده 4هسته
 • هاردssd 40گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
6GB
 • رم 6گیگابایت
 • پردازنده 4هسته
 • هاردssd 45گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
8GB
 • رم 8گیگابایت
 • پردازنده 6هسته
 • هاردssd 50گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
12GB
 • رم 12گیگابایت
 • پردازنده 8هسته
 • هاردssd 60گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
16GB
 • رم 16گیگابایت
 • پردازنده 8هسته
 • هاردssd 70گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت