سرورمجازی ایران

512mb
 • رم 512مگابات
 • پردازنده 1هسته
 • هارد 15گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
1GB
 • رم 1گیگابایت
 • پردازنده 1هسته
 • هارد 20گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
2GB
 • رم 2گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هارد 30گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
3GB
 • رم 3گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هارد 40گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
4GB
 • رم 4گیگابایت
 • پردازنده 4هسته
 • هارد 50گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
6GB
 • رم 6گیگابایت
 • پردازنده 4هسته
 • هارد 70گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
8GB
 • رم 8گیگابایت
 • پردازنده 6هسته
 • هارد 85گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
12GB
 • رم 12گیگابایت
 • پردازنده 8هسته
 • هارد 100گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
16GB
 • رم 16گیگابایت
 • پردازنده 8هسته
 • هارد 125گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک نامحدود
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت