× فروش ویژه سرورهای ابری آلمان، فنلاند و آمریکا با کنترل پنل مدیریتی و دسترسی کامل
خرید
×
درحال حاضر ظرفیت سرور‌های مجازی ایران تکمیل می‌باشد
دیگر سرورها

سرور ابری هتزنر (x86)

CX11 Intel 3 موجود است
 • رم 2گیگابایت
 • پردازنده 1هسته
 • هارد 20گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
 • مدت زمان تحویل 1 الی 6ساعت
CPX11 AMD 3 موجود است
 • رم 2گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هارد 40گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CX21 Intel 3 موجود است
 • رم 4گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هارد 40گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CPX21 AMD 3 موجود است
 • رم 4گیگابایت
 • پردازنده 3هسته
 • هارد 80گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CX31 Intel 3 موجود است
 • رم 8گیگابایت
 • پردازنده 2هسته
 • هارد 80گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CPX31 AMD 3 موجود است
 • رم 8گیگابایت
 • پردازنده 4هسته
 • هارد 160گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CX41 Intel 3 موجود است
 • رم 16گیگابایت
 • پردازنده 4هسته
 • هارد 160گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CPX41 AMD 3 موجود است
 • رم 16گیگابایت
 • پردازنده 8هسته
 • هارد 240گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CX51 Intel 3 موجود است
 • رم 32گیگابایت
 • پردازنده 8هسته
 • هارد 240گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت
CPX51 AMD 3 موجود است
 • رم 32گیگابایت
 • پردازنده 16هسته
 • هارد 360گیگابایت
 • پورت 1Gbps
 • ترافیک 20TB
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
 • مدت زمان تحوی 1 الی 6ساعت